Energikonferens på Svanenmärkt anläggning
21 september 2016
Energikonferens på Svanenmärkt anläggning

SABO har valt att lägga årets Energikick på Uppsala Konsert & Kongress som sett över sin produktion, arbetsrutiner, inköp och ingredienser och lever upp till Svanens kriterier för restaurang, hotell- och konferensanläggningar. Kongressrestaurangen var 2011 den första restaurangen i Uppsala som blev Svanencertifierad men certifieringen omfattar från och med december 2015 även hela konferensverksamheten.

Kongressrestaurangen är från augusti 2013 även KRAV-certifierad, det innebär att en viss mängd basråvaror uppfyller Kravs kriterier. Minst 25 procent livsmedel helt utbytta till godkända livsmedel.

Fler aktualiteter