Är det möjligt att kapa kWh och skapa bättre boendekomfort till rimliga kostnader?
Är det möjligt att kapa kWh och skapa bättre boendekomfort till rimliga kostnader?

 

Rikshem utför årligen cirka 500 lägenhetsrenoveringar runt om i landet. För att effektivisera processen har företaget några åtgärder för energioptimering som lämpar sig bra vid renovering av flerbostadshus. Rikshems hållbarhetschef, Reza Yazdi, kommer att berätta om åtgärderna som förutom en bra boendekomfort också ge stor energiminskning till en rimlig avkastning. .