Belysningsprojekt i Uppsalahem
Belysningsprojekt i Uppsalahem

Vid arbete med belysning finns många hänsyn att ta. Här beskriver Tomas Nordqvist på Uppsalahem hur de tagit fram en prioritetslista för beståndet och hur de tacklar frågor som trygghet, energispar, val av åtgärd och lösningar samt hur utredningsuppdrag inför projekt genomförs. Vi får en redovisning av de första genomförda etappernas effekter på energiförbrukning och ljuskvalitét.