Hoppfulla perspektiv på klimatkrisen
Hoppfulla perspektiv på klimatkrisen

Vi är stolta över att Svante Axelsson kommer till Årets energikick. Svante Axelsson var tidigare generalsekreterare för Naturskyddsföreningen, Sveriges största miljörörelse. Den rollen hade han i hela 16 år. Sedan den 1 september i år är han utsedd av regeringen till nationell samordnare för initiativet Fossilfritt Sverige, ett initiativ som lanserades inför klimatmötet COP21 i Paris. Svantes roll är bland annat att synliggöra och främja aktörernas arbete för ett fossilfritt Sverige och tillhandahålla en plattform för dialog och samarbete. Nu kommer han att prata för allmännyttan och där han ska ge oss en del hoppfulla perspektiv på klimatkrisen.