Laddstation för elfordon – utmaningar och risker
Laddstation för elfordon – utmaningar och risker

Kenneth Ahlström, driftchef på Kopparstaden, delar med sig av företagets strategi för hyresgästernas möjlighet till att ladda elfordon. Föredraget innehåller även en problematisering kring risken för framtida höga effektuttag och kostnader vid snabbladdning vilket ger konsekvenser på företagsnivå och nationellt.