Potentialen för energilager i din fastighet
Potentialen för energilager i din fastighet

Detta föredrag är en del av Svenska Solelmässans seminarier som även du som deltagare på SABOs Energikick kan ta del av.

Hur kommer lokal energilagring med batterier att påverka elnätet, konsumenterna och branschen? Enligt en ny studie från Power Circle är potentialen stor, inte minst för fastighetsägare, och dessa batterier kan både leda till kostnadsbesparingar och stödja utbyggnaden av förnybar energi.

Malin Hansson, politiskt sakkunnig (C)