Senaste nytt om energikartläggning i stora företag
Senaste nytt om energikartläggning i stora företag

Sedan 1 juni 2014 omfattas många SABO-företag direkt eller indirekt via sin kommun av lagen om energikartläggning i stora företag. Lagen säger att en energikartläggning måste genomföras vart fjärde år. Energimyndigheten berättar om senaste nytt kring energikartläggningarna och vad du som bostadsföretag behöver göra och ha kännedom om. Här finns tillfälle att ställa frågor direkt till myndigheten och stämma av genomförandet av er energikartläggning.

Anders Pousette, Energimyndigheten