Solenergi och effekteffektivisering
Solenergi och effekteffektivisering

Detta föredrag är en del av Svenska Solelmässans seminarier som även du som deltagare på SABOs Energikick kan ta del av.

Med energi- och effekteffektivisering lägger vi in en ny växel för solelproduktion.

Mats Karlström, VP Sales and Marketing, Ferroamp