Tryggare upphandling av värmepumpar
Tryggare upphandling av värmepumpar

Att upphandla, lämna anbud och utvärdera fastighetsvärmepumpar för större fastigheter är komplext. SABO och HSB har därför tillsammans arbetat fram vägledning och blanketter, som ska underlätta både för beställare och entreprenörer. Senior advisor Gösta Gustavsson redogör för detta utvecklingsprojekt.