Uppsalahems energi- och miljöarbete
Uppsalahems energi- och miljöarbete

Uppsalahem berättar om sitt energi- och miljöarbete utifrån styrkor och utmaningar. Bland annat får vi höra om företagets energistrategi, hållbarhetsredovisning, miljöbyggnad och projektet Klimaträtt.

Anna Freiholtz, hållbarhetschef, Uppsalahem