Vart är värmemarknaden på väg och vad vill olika aktörer?
Vart är värmemarknaden på väg och vad vill olika aktörer?

Värmemarknaden är för många relativt diffus samtidigt som den efter en fantastisk utveckling står inför stora utmaningar. Vart är värmemarknaden på väg i perspektiv av klimat- och hållbarhetsfrågan, ökad konkurrens och allt mer engagerade kunder. Presentationen innehåller bland annat resultat från det fleråriga forskningsprojektet Värmemarknad Sverige som just nu samlar drygt 30 aktörer från alla delar av värmemarknaden.