Vilken nytta kan du som fastighetsägare ha av Bebo?
Vilken nytta kan du som fastighetsägare ha av Bebo?

Bebo är Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus. Det är ett nätverk där det finns möjlighet att starta, genomföra och utvärdera projekt med delfinansiering av Energimyndigheten. Sedan årsskiftet har Bebo delvis ändrat arbetssätt. På det här föredraget får du veta hur du som fastighetsägare kan dra nytta av Bebo?