Air-Site AB

Air-Site AB

Ventilation och värme för hela fastigheten

 

I samband med Boverkets hårdare krav på energihushållning i fastigheter, har Air-Site i samarbete med NIBE Climate Solutions tagit fram en ny och energisnål frånluftsvärmepump för kommersiella fastigheter: Green Master HP. Aggregatet är demonterbart i så många moduler att intransporten är möjlig i en 900mm bred öppning. Att den innehåller mindre än 5 ton CO2 ekvivalent per kylmodul leder till låg miljöpåverkan och tack vare värmepumpens raka luftgenomströmning, uppstår minimalt med interna tryckfall. Green Master HP är enkel att installera och montering behöver inte utföras av ackrediterad kyltekniker.

 Air-Site har svaren
I starten av en installation uppstår ofta samma frågor från ventilations-entreprenörer och rörläggare:
Vi har xxM3/s i luftflöde – vilken värmepump skall vi ha?
Vi har ett hus med xxkWh energiförbrukning – vilken värmepump skall vi ha?

Air-Site har svaren! Vi förstår fjärrvärmeleverantörens krav, entreprenörens ekonomiska resurser och fastighetsägarens önskan om stora besparingar. Vi levererar ett system som ger ventilation och värme i decennier!

Divello AB

Divello AB

armaturoberoende sanitetsprodukter

Vi tillhandahåller produkter för att optimera och energieffektivisera existerande sanitetsinstallationer i fastigheter (t.ex. köks-, tvättställs- samt duschblandare). Populära produktsystem i Sverige:

Divello ECONOM™– universella, optimerande och energieffektiva produkter. Reducerar vatten- och energiförbrukning på enskilda blandare med upp till 60% med förbättrad eller oförändrad vattenkomfort. Skall inte förväxlas med traditionella strypprodukter med ejektor eller liknande.

Divello ORIGINAL™ – universella och optimerande produkter. Ersätter traditionella armaturberoende reservdelar och bidrar till förbättrad användarkomfort, förenklade servicearbeten och maximal säkerhet.

Divello CUSTOM™ – kundanpassade produkter. Används framförallt vid nyproduktion samt i tekniskt komplexa fastigheter såsom sjukhus, laboratorier etc.

Divello har på kort tid blivit en betydande aktör i sanitära sammanhang. De främsta anledningarna är vårt oberoende, högkvalitativa produktsystem och nära samarbeten med marknadsledande partners inom produktion, distribution och vid behov installation.

Dunderon AB

Dunderon AB

Sänkt energianvändning och kostnader utan investeringar

Dunderon har identifierat att en stor mängd onödig energi används för att värma bostadshus pga övervärmning. Orsaken till denna är att regleringen av tillförd energi sker med en reglermetod som baseras på att enbart reglera temperaturen på radiatorkretsen (termisk reglering). Detta ger en mycket långsam reglering vilket gör det omöjligt att reagera tillräckligt snabbt för att undvika övervärmning. Dunderon har därför utvecklat en helt ny reglerprincip för fastigheter för att lösa problemen med övervärmda hus med ett ojämnt inomhusklimat och onödig energiförbrukning. Den nya principen bygger på att reglera tillförd effekt genom en ändring av volymflödet av det värmebärande mediet (radiatorvattnet). Den principen är många hundra gånger snabbare än den termiska regleringen vilket gör det möjligt att följa fastighetens inomhusklimat och därmed aldrig tillföra mer energi än vad som krävs för att hålla ett stabilt inomhusklimat. Med Dunderons lösning kan variationerna på inomhustemperaturen hållas inom +-0,1 grader och ger en minskning av energiförbrukningen med 20-30%.

Dunderon säljer sin lösning som en tjänst vilket innebär en besparing från dag ett helt utan investering.

EcoGuard AB

EcoGuard AB

Ledande på individuell mätning

 

EcoGuard är en helhetsleverantör inom individuell mätning. Vi utvecklar och marknadsför mätare för mätning av temperaturer, vatten, el, energi och fukt. Som ett nav i alla våra installationer finns CURVES för presentation och analys av mätdata, välj mellan ett flertal vyer som presenterar grupperingar, medelvärden och annan förbrukningsdata precis som du vill ha den. Debitering sker enkelt och effektivt och CURVES kan knytas samman med och leverera debiteringsdata till de flesta ekonomisystem. Våra projektledare och tekniska experter hjälper fastighetsägare och driftpersonal  med teknisk rådgivning till färdig anläggning.

eGain Sweden AB

eGain Sweden AB

Världsledande på klimatanpassad styrning av värmen i fastigheter

Med eGain får du inom allmännyttan en lösning som låter dig äta kakan, och behålla den. En lösning som är bra för miljön, era hyresgäster, och för plånboken. En tjänst som innebär världsledande styrning av värmen i fastigheten, och du får mätning på köpet. Eller om du så vill, en mättjänst så flexibel och innovativ att den känns banbrytande, OCH du får fastighetsstyrning på köpet. Slänger vi sedan med personliga energiexperter, tillgänglig support, energirapporter, utbildning, löpande uppdateringar…. så har vi världsledande, klimatanpassad energistyrning och mätning av fastigheter.

Elvaco AB

Elvaco AB

Låt oss leverera era mätvärden

Elvaco erbjuder en helhetslösning för mätning av vatten, värme, el och temperatur i fastigheter. Oavsett om det gäller IMD eller mätning av referenstemperatur har vi beståndsdelarna som gör mätprojektet lyckat.

Vi samarbetar med världens ledande mätartillverkare och de största telekomoperatörerna för att upplevelsen av våra produkter ska vara den bästa möjliga.

Med över 30 år i branschen vet vi av erfarenhet att kvalitet lönar sig!

Enreduce Energy Control AB

Enreduce Energy Control AB

Värme efter verkligt behov!

EnReduce har en unik förmåga att beräkna hur mycket energi som finns lagrad i huskroppen.

Processen pågår 24 timmar om dygnet och ger ett jämt och behagligt inomhusklimat samt minskad energiförbrukning.

EnReduce är märkesoberoende.

ERAB

ERAB

Fastighetsautomation

ERAB utvecklar och säljer system inom två affärsområden, fastighetsautomation och säkerhetsutrustning. Vi arbetar nära våra kunder med klimatsmarta lösningar för i första hand flerfamiljshus. Vi har produkter som tillsammans bildar ett system bestående av hårdvara,  service och energi- och driftsuppföljning via molntjänster.
Erab är sedan 2012 ett dotterbolag till Armatec AB som är 120 anställda och har en omsättning på 600 miljoner.

”Vi är det personliga företaget med en lång historia och en stabil ägarstruktur”

 

Fönsterspecialisten Norrland

Fönsterspecialisten Norrland

FÖNSTERBYTE KAN VARA KRÅNGLIGT. ELLER PRECIS HUR LÄTT SOM HELST.

FSN är ett renodlat fönsterentreprenadföretag som jobbar med ombyggnad av gamla fönster samt byten av nya fönster och vi har ramavtal med HBV och Trafikverket.

Vi har personalen och kunskaperna att driva ett fönsterbyte från projektering till färdigställande.

Vi är en rikstäckande, märkesoberoende leverantör vilket betyder att vi kan erbjuda samtliga tillgängliga produkter som finns på marknaden.

Det innebär att man kan välja fritt mellan Trä/Alu-, komposit- och aluminiumfönster, man tar helt enkelt det som passar bäst för objektet.

Våra lokalkontor finns i Skellefteå(HK), Umeå, Sollentuna och Oxelösund. Vi jobbar med egna projektledare och montörer(vid behov tar vi in underentreprenörer).

För er trygghet är vi BF9K-certifierade, för mer info: http://www.bf9k.se/om-bf9k

Det är en tredjepartscertifiering som kan jämföras med ISO 9001 och 14001 men som är mer anpassat till byggbranschen.

Vi har också AAA-rating (högsta kreditvärdighet) hos Bisnode och även det borgar för ett tryggt fönsterbyte för beställaren.

 

Greencon energi & miljö AB

Greencon energi & miljö AB

OMFATTANDE KOMPETENS INOM ENERGI, MILJÖ OCH SYSTEMUTVECKLING

Greencon är ett Gävlebaserat företag med tjänster som skräddarsys efter varje enskild kund eller uppdrag.

I Greencons system GreenView hanteras myndighetsbesiktningar, ronderingar, besiktningar, OVK, SBA, energistatistik, planerat underhåll och mycket mer. I GreenView kan arbetet utföras direkt i systemet, via app eller via import från t.ex. besiktningsföretagens egna system.

Greencons energiingenjörer och energiexperter kan hjälpa er när energiprestandan är för hög, när energianvändningen ökar oförklarligt eller när det är dags att energideklarera igen.

Greencon har även stor erfarenhet av att hjälpa kunder att reducera sina fasta nätavgifter till elnätsbolagen.

Grundels Fönstersystem AB

Grundels Fönstersystem AB

VÅR FÖNSTERISOLERING GÖR SKILLNAD

 

Nästan alltid så brukar vår tredje ruta passa bra ihop med 2-glasfönster.

Referensobjekt har vi många och några kan man se här:  http://www.grundels.se/referensobjekt

Vår produkt ger normalt samma energibesparingseffekt som totalt fönsterbyte men är mycket billigare, (ca 1/4-del), i det läget då man går från 2-glas till 3-glas.

Drag och kallras försvinner. Buller reduceras med minst 50%. Inomhuskomforten känns helt enkelt bättre.

Denna investering betalar sig på 7–12 år i form av cirka 20% lägre energikostnader. Denna minskade energiåtgång ger givetvis också en lägre belastning av miljön i övrigt.

Grundels Fönstersystem har funnits drygt 25 år på marknaden och vi har drygt 450 000 st fönster installerade runt om i landet.

Infometric

Infometric

Helhetsspecialist på IMD

Sedan starten 1995 har vi alltid haft kundens behov i fokus. Vi bygger system och produkter för säker kommunikation och garanterat korrekt insamlade mätvärden. Vi ger våra kunder total kontroll över förbrukningen av el, vatten, temperatur, gas och värme i sin fastighet. Infometric är idag ledande helhetsspecialist på IMD (Individuell Mätning och Debitering) samt på kompletta mätinsamlingssystem och efterföljande tjänster som insamling och lagring av mätvärden och övervakning och validering av mätpunkter. Vi tillhandahåller även ett komplett mätinsamlingssystem för elnätsbolag.

Infometric erbjuder också energiuppföljning där byggherrar, byggentreprenörer och fastighetsägare snabbt och enkelt får rapporter på energiprestandan i fastigheten. Det möjliggör bland annat att verifiering av byggnaden håller den miljöklass och certifiering som är avtalsmässigt överenskommen i entreprenaden.

NGL

NGL

VATTEN- OCH ENERGITEKNIK

NGL Vatten & Energiteknik utvecklar och installerar produkter för vatten- och energibesparing. Vi är specialister på vattensparprodukter och erbjuder ny och innovativ teknik såväl som beprövad. Vår premiumutrustning ökar hastigheten på vattnet och skall inte jämföras med flödesbegränsare och konstantventiler. Vi har installerat i över 300 000 lgh åt Sabobolagen och våra referenser kan vittna om väl utförda arbeten. Vi har 25 års erfarenhet av branschen och en gedigen databank med vattenstatistik från utförda projekt. NGL är verksamma i hela Sverige med installation av vattensparprodukter och växer nu i snabb takt även inom totala energisparsektorn. Vi är auktoriserat-VVS företag i Säker Vatten och utför rena VVS-installationer såväl som enklare fastighetsnära tjänster.

Våra produkter är framtagna med miljön i fokus och för att passa på alla förekommande blandare/armaturer från världens alla leverantörer.

I början av 2000-talet lanserades våra blyfria miljöblandare i rostfritt stål – NGL Stainless.

NGL Stainless innebär att ni kan installera en miljöblandare av högsta kvalitet med NGL:s utrustning som standard. NGL:s miljö- och energifördelar utmanar nu hela branschen då många större fastighetsägare kräver helt blyfria blandare med NGL:s moderna sparteknik.

NGL Stainless tillverkas i gediget rostfritt stål, är helt blyfritt och har flertalet ecofunktioner som sparar både vatten och energi. Rostfritt stål vägrar att åldras och är 100 % återvinningsbart.

Rexel Sverige AB

Rexel Sverige AB

(Selga & Storel)

Rexel Sverige AB med våra varumärken Selga och Storel är rangordnad nr 1 på armaturer, elmaterial och ljuskällor i HBV-avtalet.
Vi visar LED-armaturer för ”Verktygslösa” LED byten samt ”bländfritt accentljus”.

Rexel ställer också ut på Solel mässan, välkommen dit också!

Kontaktperson: Håkan Pettersson, hakan.pettersson@rexel.se, Tel 070-5817613

Thermogaia AB

Thermogaia AB

Stora kostnadsbesparingar för SABO-företagen med ny typ av fasadrenovering

Thermogaia är ett mindre svenskt företag som specialiserat sig på att minska fastighetsbolagens energikostnader med hjälp av ett nytt sätt att renovera fasader. Bolaget byter fönster, lagar fasaden, målar om med en keramisk coat och byter luftventiler för varmvatten. Med denna metod kan fastighetsbolagen spara mellan 30-40% i energikostnader till en närmare 50 % lägre kostnad jämfört med tilläggsisolering.

Thermogaia ger en garanti att den kalkylerade besparingen blir så stor som anges i offerten. Bolaget tar också  hela ansvaret för renovering av fastighetens fasad. I helhetslösningen ingår bland annat fönsterbyte, fasadrenovering och behandling med den keramiska coaten Termoskydd. Vi byter också luftventiler för varmvattnet.  Vi använder oss av en ny processorienterad arbetsmetod med framtung planering för att ta bort onödiga kostnader.

Metoden att göra all yttre renovering samtidigt har varit lyckad och de boende har uppskattat den korta tiden arbetet utförts på.

 

Vitec Förvaltningssystem AB

Vitec Förvaltningssystem AB

Affärssystem för byggbolag och fastighetsbolag

Vitec Fastighet erbjuder att på det mest effektiva sätt stödja och optimera era huvudprocesser för uthyrning, försäljning, kundservice, ekonomi, teknisk förvaltning och energiuppföljning.

Vitec Energiuppföljning hanterar alla typer av energi- och medieanvändning som ger lättlästa och utförliga rapporter med  både grafiska bilder och tabeller. Du har möjlighet till automatiska kontroller av mätarställningar som avviker mot det normala, jämföra fastigheter- områden med varandra, lägga budget, sätta mål och följa upp dessa. Programmet stödjer både automatiska importer av mätarställningar/energianvändningar, avläsning genom app och manuella avläsningar om så önskas.

I korthet erbjuder Vitec Energiuppföljning: Nyckeltalsanalys, Effektsignatur, Delta-T analys, Kostnadsuppföljning, Budgetsimulering, Dynamisk export till Excel, Schemalagda tjänster, Miljöredovisning, Export till Word och PDF samt Avancerade rapporter.

Svenska Solelmässan

Svenska Solelmässan

Besök även Svenska Solelmässans utställare

På årets energikick har du även möjlighet att besöka Svenska Solelmässans utställare som finns i samma lokaler. Läs mer på Solelmässans hemsida!